K-Systems Contacts Oy on Heinolassa toimiva monimediallisia viestintäpalveluja tarjoava yritys, joka on perustettu 1980-luvun lopulla. Osakeyhtiöksi se kasvoi vuonna 1993.

K-Systems on perheyritys, jossa työskentelevät päätoimisesti Päivi Kaikkonen ja sivutoimisesti Kari Kaikkonen. Yrityksellä on vahva media- ja viestintäyritysten verkosto, jossa on mukana graafisen alan huippuosaajia ja mediatekniikan ammattilaisia.

Yrityksen arvot perustuvat käytännön asioiden hyvään hoitamiseen. Onnistuneet viestintäratkaisut syntyvät yleensä hyvin harkitusta käytännön tekemisestä, jota toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Pienistä, harkituista yksityiskohdista kehittyy kustannustehokas ja asiakastarpeita hyvin palveleva kokonaisuus.